Tuisu OÜ-l on mitmeaastane töökogemus erinevate kaevude, veetrasside, kanalisatsioonisüsteemide jms. ehitamisel. Ehitatud on erinevaid platse, teid ning teostatud erinevaid hooldustöid. Alljärgnevalt on välja toodud suuremad objektid, mida oleme teinud:

MAAPARANDUS

 • Murru-Pisku maaparandussüsteemi rekonstrueerimine 2018. Tellija: RMK
 • Sookuninga raba ja soometsade veerežiimi taastamine 2018. Tellija: RMK
 • Tõitoja, Ilvese-Viira, Ulli, Hundi ja Alliku maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2017-2018. Tellija: OÜ Surju PM
 • Rabametsa, Laadi, Kollikse ja Metsaääre maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2016-2018. Tellija: MTÜ Metsaääre Maaparandusühistu
 • OÜ Kabin ja Pojad maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2016-2018. Tellija: OÜ Kabin ja Pojad
 • Aruotsa, Mõisa ja Kurmi maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2016-2017. Tellija: MTÜ Mõisa Maaparandusühistu
 • Tori Agro maaparandusehitiste kuivenduse- ja teedevõrgu rekonstrueerimine 2016-2017. Tellija: Tori Agro OÜ
 • Rogenese maaparandussüsteemi uuendamine 2015-2016. Tellija: RMK
 • Saviaru-Luhtamäe maaparandussüsteemi rekonstrueerimine 2015-2016. Tellija: RMK
 • Mägede tee uuendamine 2015. Tellija: RMK
 • Vissupi maaparandussüsteemi uuendamine 2014-2015. Tellija: RMK
 • Tuule maaparandusehististe rekonstrueerimine 2014. Tellija: Massiaru Põllumajanduslik OÜ
 • Majaka, Kabli, Kadaka ja Lemme maaparandusobjekti rekonstrueerimine 2014. Tellija MTÜ Kabli Maaparandusühistu.
 • Vahtra maaparandusobjekti rekonstrueerimine 2013-2014. Tellija: MTÜ Vahtra Maaparandusühistu.
 • Riitsaare maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2013-2014. Tellija: MTÜ Pihke Maaparandusühistu
 • Humaliste, Urissaare, Radina ja Aruküla maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2013-2014. Tellija: MTÜ Urissaare Maaparandusühistu
 • Laasipõllu maaparandusobjekti rekonstrueerimine 2013. Tellija: MTÜ Laasipõllu Maaparandusühistu
 • Uue-Niilo ja Kaubaru maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2012-2013. Tellija: MTÜ Tuuba Maaparandusühistu
 • Laadi I, Laadi II ja Soosilla-Karjalauda maaparandusehitiste rekonstrueerimine 2011-2013. Tellija: MTÜ Uuemaa Maaparandusühist

EHITUS, LAMMUTUS

 • Korterelamu Küti 2a täiskomplekssed kipsitööd 2015. Tellija: AS Oma Ehitaja
 • Tihemetsa lasteaia lammutus 2014. Tellija: OÜ Saarde Kommunaal
 • Pärnu Kaubamajaka lammutus- ja ehitustööd 2014. Tellija: AS Oma Ehitaja
 • Nõmme seafarmi lammutus 2013. Tellija: Holstre-Nõmme Puhkekeskus OÜ
HOOLDUSTÖÖD
 • Matsalu Rahvuspargi ja Soomaa Rahvuspargi võsaraie 2011. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Matsalu Rahvuspargi jõesootide puhastamine ja kaldavallide tasandamine 2011. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Ainija Maastikukaitseala ja Matsalu Rahvuspargi maastiku hooldustööd 2011. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
 • Looduskaitsetööd – Luitemaa Looduskaitseala kõre püsielupaiga hooldustööd 2011. Tellija: Riigimetsa Majandamise Keskus
2008-2013. a. SOOMES TEOSTATUD TÖÖD:
 • Maantee E18 teetööd, Loviisa 2012-2013
 • Tööstusküla põhja tööd, Nurmijärvi 2011-2012
 • Silla pealesõiduteede ehitus, Kuopio 2011
 • Ekoken ohtlike jäätmete settebasseinide ehitus, Siilinjärvi 2010-2011
 • Talvivaara niklikaevanduse kanalisatsiooni ja elektrikaabli torutööd, leotusväljade põhjade ehitus, leotusvee basseinide ehitus 2008-2011
 • Seinäjoki keskhaigla Y-hoone põhja tööd 2009

Valik pilte meie tööprotsessist:

178635721_753118758701043_8600685671408153110_n 179479080_755368635142722_5689673749726188501_n 180566317_755368585142727_8525742996875126504_n 181653876_757251321621120_3119762978700998285_n