• Maaparandustööd
 • Planeerimis- ja kaevetööd
 • Parklad ja platsid
 • Kruuskattega teed ja sillad
 • Vee- ja kanalisatsioonitrassid
 • Kaevud
 • Tiikide rajamine ja puhastamine
 • Lammutustööd ja lammutusprojektide koostamine
 • Niitmistööd võsafreesiga, hooldusniidukiga
 • Laadimistööd, veoteenus, kaubavedu, kallurvedu
 • Metsatööd – raie teenus, kokkuvedu, võsa freesimine
 • Tehniline abi
 • Üldehitus (sh. muinsuskaitselised objektid)

Valik pilte masinatest, millega teenuseid pakume: